Statutul A.Co.R

Statutul este documentul în baza căruia se organizează şi funcţionează Asociaţia Comunelor din România, identificată prin abreviaţia A.Co.R. Aceasta se constituie din persoane juridice organizate, potrivit legii, ca unităţi administrativ-teritoriale cu statut de comună.

A.Co.R. este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală şi apolitică, constituită în scopul reprezentării unitare a comunelor membre în relaţiile cu:

a) Preşedintele României;

b) Parlamentul României;

c) Guvernul României;

d) orice alte autorităţi/instituţii publice din sfera administraţiei publice centrale, neprevăzute la lit.a) – c);

e) orice alte entităţi naţionale, neprevăzute la lit.a) – d);

f) Consiliul Europei, respectiv cu fiecare din nivelurile sale structurale: Comitetul Miniştrilor, Adunarea Parlamentară şi Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa, cu precădere Camera Puterilor Locale;

g) instituţiile Uniunii Europene;

h)  organizaţii reprezentative ale autorităţilor administraţiei publice locale din oricare dintre statele Europei;

i) orice alte entităţi internaţionale, neprevăzute la lit.f) – h).

 

Citiţi întreg statutul, în format pdf.

Statutul Asociaţiei Comunelor din România

Comments are closed.